Organizatoriai

Varžybas organizuoja asociacija “Sportuok miške”, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos olimpinis fondas, Druskininkų miesto savivaldybė, „Snow Arena“.

Miško trasa 2019.02.02 

"Snow Arena" (Nemuno kelias 2, Mizarų kaimas, Druskininkų savivaldybė)

10 KM  bėgimas miško takais.

Trasos schema

Gruntas: miško keliai, takeliai, miško paklotė, natūralios miško kliūtys. 

Programa

11:00 -11:50 Registracija 

12:00 Startas prie "Snow Arena" (Nemuno kelias 2, Mizarų kaimas, Druskininkų savivaldybė)

16:00 Apdovanojimai "Snow Arena" viduje

Starto mokestis - Miško trasa 2019.02.02

Registruotis

Starto mokestis

iki 2019.01.15

Starto mokestis

2019.01.16 - 01.31

Starto mokestis

 varžybų dieną

10 EUR

13 EUR

15 EUR


Nuostatai

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos anketą, sutikimą dėl saugumo užtikrinimo ir dalyvio atsakomybės bei pasitikrinę sveikatą. Dalyviai sumokėję starto mokestį, patvirtina, kad prisiima pilną atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose.

2. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

3. Kiekvienas varžybų dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

4. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas!

5. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas.

6. Registracijos duomenų keitimo mokestis - 5 EUR. Keitimai vykdomi iki 2019.01.29

Saugumo taisyklės 

  1. Dalyvis trasoje privalo vykdyti teisėjų nurodymus ir bėgti tik pažymėta trasa.

  2. Už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu dalyviai atsako patys. Dalyvis, registracijos metu paėmęs numerį, patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, yra susipažinęs su saugumo taisyklėmis ir prisiima atsakomybę už savo sveikatą ir saugumą. Dalyviams leidžiama startuoti tik pateikus pasirašytą sutikimą dėl saugumo užtikrinimo ir dalyvio atsakomybės. 

  3. Registruotis galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

  4. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

  5. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

  6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.

Apdovanojimai

Dalyviai, užėmę 1-3 vietas, apdovanojami prizais ir suvenyrais.  

Taip pat prizais ir suvenyrais bus apdovanoti, 1 vietą užėmę, sportininkai amžiaus grupėse:

  • M20, V20 - gimę 1999 m.  ir jaunesni
  • M40, V40 - gimę 1970 m. - 1979 m.
  • M50, V50 - gimę 1969 m.  ir vyresni

Kontaktai

Tel. 862063957

[email protected]

 .