Laikas ir vieta

2021 m. Miško trasa neįvyks. Susitiksime 2022.05.01!

Užsiregistravę dalyviai automatiškai perkeliami į 2022 m. starto protokolą.

2022.05.01 prie Tapelių ežero (Vilnius)

Organizatoriai

Varžybas organizuoja asociacija “Sportuok miške”

Rengino programa

2022 05 01

10:00-11:45 Dalyvių numerių atsiėmimas varžybų centre

11:30 -14:00 Vaikų trasos startas (laisvai pasirinktu laiku)

12:00 10 KM ir 20 KM startas

12:20 5 KM startas

14:30 Varžybų apdovanojimai 

Trasos

Gruntas: miško keliai ir takeliai, natūralios miško kliūtys. 

Nuostatai

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos anketą, sutikimą dėl saugumo užtikrinimo ir dalyvio atsakomybės bei pasitikrinę sveikatą. Dalyviai sumokėję starto mokestį, patvirtina, kad prisiima pilną atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose.

2. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

3. Kiekvienas varžybų dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

4. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas.

5. Registracijos duomenų keitimo mokestis - 5 EUR. Keitimai vykdomi iki 2021.04.29

Registracija

RegistrUOTIS

KOMANDOS REGISTRACIJA

Starto mokesčiai

Grupė

Gimimo metai

 iki 2022.04.14

 nuo 2022.04.15

Moterys 20 KM

1920-2007

8 EUR

12 EUR

Moterys 10 KM

1920-2007

8 EUR

12 EUR

Moterys 5 KM

1920-2014

8 EUR

12 EUR

Vyrai 20 KM

1920-2007

8 EUR

12 EUR

Vyrai 10 KM

1920-2007

8 EUR

12 EUR

Vyrai 5 KM

1920-2014

8 EUR

12 EUR

Vaikai 0,5 KM

2015-2020

Nemokamai

Nemokamai


Registracija uždaroma 2021.04.29. Starto mokestis registruojantis varžybų dieną - 15 EUR.

Saugumo taisyklės 

  1. Dalyvis trasoje privalo vykdyti teisėjų nurodymus ir bėgti tik pažymėta trasa.

  2. Už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu dalyviai atsako patys. Dalyvis, registracijos metu paėmęs numerį, patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, yra susipažinęs su saugumo taisyklėmis ir prisiima atsakomybę už savo sveikatą ir saugumą. 

  3. Registruotis galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

  4. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

  5. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

  6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.

Apdovanojimai

Visiems dalyviams, įveikusiems pasirinktą trasą, įteikiami atminimo medaliai. Dalyviai užėmę 1-6 vietas, kiekvienoje grupėje, apdovanojami prizais.

Kontaktai

[email protected]

Tel. 861015434

 .